• sitemap
  • contact
  • favorite
  • mail

Vyžiadanie stretnutia...

Stačí ak vyplníte formulár a my Vás kontaktujeme a prediskutujeme Vaše potreby.

Predstavenie spoločnosti v krátkosti

POLY AKT a.s. je stabilná obchodná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou a kolektívom pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Sústreďuje sa na priemyselné armatúry, čerpaciu techniku a potrubné systémy.Poskytuje komplexné riešenia potrieb svojich zákazníkov. Naša spoločnosť spĺňa požiadavky noriem a vyhlášok potrebných pre dodávky aj do najnáročnejších prevádzok ako sú napr. jadrové elektrárne. Cieľom spoločnosti je vysoká profesionalita, kvalita, spokojnosť zákazníka a dlhodobá spolupráca.

zobraziť viac informácií
  • partneri/brunnbauer_logo.png
  • partneri/partner1.png
  • partneri/astetik_valve_logo.png
  • partneri/partner_regada.png
  • partneri/modrany_power.png
  • partneri/kralovopolska_ria.png
  • partneri/frunze.png